ống hút bụi

Ống hút bụi (ống nhún)

Mô tả sản phẩm

Ống hút bụi (ống nhún)

Ống hút bụi (ống nhún) là một bộ phận của máy hút bụi, được gắn vào máy để lấy bụi vào túi lọc của máy.
Ống hút bụi là một bộ phận có thể thay thế khi bị hư hỏng.

+ Ống hút phi 45:

+
Ống hút phi 38 và phi 32:

Ống hút bụi (ống nhún) có 03 loại:
Ống phi 45, phi 38, phi 32 và chiều dài ống tùy thuộc vào từng loại máy.

Call Now Button